ememai-logo-horzi
دکتر بهروز امامی

دکتر بهروز امامی

در زمینه بیماری های دستگاه تنفسی و ریوی از جمله آسم، سرطان ریه، مشکلات تنفسی، آمبولی ریه، پنومونی و سایر بیماری هایی که مرتبط با بیماری های تنفسی هستند.

تفاوت میان بیماری های آسم و برونشیت مزمن

فهرست مطالب

تفاوت های آسم و برونشیت مزمن

آسم و برونشیت مزمن چه تفاوت هایی دارند ؟  التهاب راههای هوائی در آسم از نوع آئوزینوفیل ، ماست سل ها و CD 4 می باشد. در حالی که در COPD. التهاب بواسطه نوتروفیل ها و ماکروفاژ ها و CD8 می باشد. نوتروفیل ها بخصوص با حملات حاد و تولید خلط برونشیت مزمن همراه هستند‌ بخصوص اینکه تعداد نوتروفیل ها در خلط با کاهش FEV1 هممره است. در بیماران برونشین مزمنی که همراه با برگشت پذیری است میزان ائوزینوفیل ها بیشتر است.
در آسم خیلی شدید و کشنده هم تعداد نوتروفیل ها ،ماکروفاژها و. CD8 ها بیشتر است.

ایپتلیوم راههای هوایی در آسم صدمه دیده و ریخته می شوند و در خلط بنام creola bodies شناخته می شوند. این تخریب با برگشت پذیری نسبت هم دارد. در برونشیت مزمن متاپلازی سلول های لسکواموس و هیپرپلازی گابلت سل ها و از بین رفتن سلول های با سیلیا دیده می شود.
افزایش تعداد سلول های گابلت در برونشیت دیده می شود. در آسم کشنده و برونشیت مزمن تعداد غدد موکوسی دیده می شود. این در آمفیزم دیده نمی شود. در بیمارانی که از اسم مرده اند موکوس ها راههای هوایی را مسدود کرده اند.
در آسم هیپرپلازی گابلت سل ها دیده می شود. در بروشیت مزمن هم ترشح زیاد موکوس با کاهش اسپیرومتری هماهنگ است. ترشحات موکوسی در آسم ضخامت بیشتری دارد.
ضخمیم شدن غشای پایه ای در آسم دیده میشود و نمادی است از آسم شدید و میتواند اثر انقباضی سلول عای ماهیچه ای را روی راههای هوایی کم کند.
سلول های ماهیچه ای هم در اسم زیاد می شوند. که هم ناشی از هیپر پلازی و هم بخاطر هیپرتروفی است. در اسم های کشنده هم سلول عای ماهیچه ای زیاد اند و هم غدد ترشحی بخصوص در راههای هوایی بزرگ.

در برونشیت مزمن سلول های ماهیچه ای چندان افزایش نمی یابند.

راههای کوچک هوایی که زیر دو میلی متر هستند در آسم ارتشاح بخصوص ماست سل ها دیده میشوند. تغییرات گرچه وجود دارد ولی به حد تغییرات راههای هوایی بزرگ نیست

اما در برونشیت مزمن انسداد راههای هوایی بیشتر در راههای هوایی کوچک اتفاق می افتد. در انسداد های شدید ارتشاح سلول های نوتروفیل ،ماکروفاژ و لنفوسیت ها دیده می شوند. میزان افزایش CD8 در برونشیت مزمن با عملکرد ریه نسبت عکس دارد‌. همچنین افزایش گابلت سل ها در برونشیول ها هم دیده می شوند. همچنین فیبروز اطراف راههای کوچیک هم دیده می شوند. همچنین ماس ماهیچه صاف هم دیده می شود.
میزان ضخامت راهها ی هوایی بزرگ در اسم و کوچک در برونشیت با عملکرد ریع تناسب معکوس دارند.
در مرحلاه حاد آسم شبانه سلول های ماکروفاژی ، ائوزینوفیلی و CD4در آلویول ها زیاد می شوند. میزان ائوزینوفیل ها با شدت بیماری تناسب دارد.
در COPD ارتشاح CD4 AND 8 ، نوتوفیل ها و ماکروفاژها در بافت های آمفیزمی دیده می شوند. و بخصوص تعداد CD4_ با شدت آمفیزم تناسب دارد.


چگونگی بروز حمله آسم

اشتراگ گذاری

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *